English
Acte normative

 
   

Acte normative

- Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

- Statutul Academiei Române

- Legea bibliotecilor

- Codul deontologic al bibliotecarului din Romānia

- Codul etic al Bibliotecii Academiei Române

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Academiei Române  

- Regulamentul intern al Bibliotecii Academiei Române  
 

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro